Catalog

FS

Roušky a filtry prosím poptávejte na těchto stránkách: https://www.rouskystulkou.org/.
Počítačem podporované konstruování - 1. část - Efektivní 2D konstruování Počítačem podporované konstruování - 1. část - Efektivní 2D konstruování 56.00 Kč Počítačem podporované konstruování - 2. část - Základy efektivního 3D konstruování Počítačem podporované konstruování - 2. část - Základy efektivního 3D konstruování 75.00 Kč Počítačem podporované konstruování - 3. část - CAD technologie v inovačním inženýrství Počítačem podporované konstruování - 3. část - CAD technologie v inovačním inženýrství 99.00 Kč Teorie slévání - 1. díl Teorie slévání - 1. díl 87.00 Kč Teorie slévání - 2. díl Teorie slévání - 2. díl 91.00 Kč Pletařské, proplétací a splétací stroje - 1. část Pletařské, proplétací a splétací stroje - 1. část 102.00 Kč Pletařské, proplétací a splétací stroje - 2.část Pletařské, proplétací a splétací stroje - 2.část 179.00 Kč Části strojů - 2. díl Části strojů - 2. díl 138.00 Kč Technologie II. - 2. část (Zpracování plastů) Technologie II. - 2. část (Zpracování plastů) 62.00 Kč Technologie II. - 1. část (Tváření kovů) Technologie II. - 1. část (Tváření kovů) 52.00 Kč Mechanika tekutin 1 - Hydrostatika Mechanika tekutin 1 - Hydrostatika 75.00 Kč Mechanika tekutin 2 Hydrodynamika Mechanika tekutin 2 Hydrodynamika 97.00 Kč Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky 72.00 Kč Mikroskop.a morfolog.polym.Díl 1.Mikr.polym.a prep Mikroskop.a morfolog.polym.Díl 1.Mikr.polym.a prep 214.00 Kč Mikroskop.a morfolog.polym.Díl 2.Morfologie polym. Mikroskop.a morfolog.polym.Díl 2.Morfologie polym. 263.00 Kč Vybrané statě z vozidlových spalovacích motorů Vybrané statě z vozidlových spalovacích motorů 150.00 Kč Přiváděcí soustava automatických montážních systémů Přiváděcí soustava automatických montážních systémů 125.00 Kč Metody zpracování dat - MATLAB Metody zpracování dat - MATLAB 125.00 Kč Úvod do proudění stlačitelných tekutin Úvod do proudění stlačitelných tekutin 58.00 Kč Prostředky automat.montáže(druhy a dopravníky) Prostředky automat.montáže(druhy a dopravníky) 54.00 Kč Flow in Nozzles and Diffusers Flow in Nozzles and Diffusers 97.00 Kč Úvod do hydrogeochemie Úvod do hydrogeochemie 60.00 Kč Mechanika I. (Statika) Mechanika I. (Statika) 169.00 Kč Mechanika - Příklady Mechanika - Příklady 32.00 Kč Řízení elektrických střídavých pohonů Řízení elektrických střídavých pohonů 106.00 Kč Sbírka příkladů ke stud před zam. na píst.spal. mo Sbírka příkladů ke stud před zam. na píst.spal. mo 142.00 Kč Montážní autooperátory Montážní autooperátory 97.00 Kč Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech 125.00 Kč Zdvihací stroje Zdvihací stroje 125.00 Kč Základy mechaniky kontinua Základy mechaniky kontinua 193.00 Kč Metodika popisu prům.dat pomocí frakt.geometrie Metodika popisu prům.dat pomocí frakt.geometrie 311.00 Kč Ozubená kola a soukolí - Lícování a pevnostní výpočet Ozubená kola a soukolí - Lícování a pevnostní výpočet 102.00 Kč Obráběcí přípravky Obráběcí přípravky 200.00 Kč Tvařitelnost slitin hliníku Tvařitelnost slitin hliníku 144.00 Kč Úvod do výroby komponent skleněnné bižuterie Úvod do výroby komponent skleněnné bižuterie 92.00 Kč Teorie svařování a pájení II-Speciální metody svař Teorie svařování a pájení II-Speciální metody svař 132.00 Kč Výběr materiálových norem Výběr materiálových norem 48.00 Kč Eseje o mechanice Eseje o mechanice 184.00 Kč Dynamická manipulace s plochým sklem Dynamická manipulace s plochým sklem 403.00 Kč Vybrané technologie povrchových úprav Vybrané technologie povrchových úprav 170.00 Kč Teorie zpracování nekovových materiálů Teorie zpracování nekovových materiálů 116.00 Kč Biodegradovatelné polymery-úvod do problematiky Biodegradovatelné polymery-úvod do problematiky 95.00 Kč Metoda SOL-GEL Metoda SOL-GEL 54.00 Kč Kompozitní materiály-druhy a jejich užití Kompozitní materiály-druhy a jejich užití 151.00 Kč Kompozitní materiály - modely a vlastnosti Kompozitní materiály - modely a vlastnosti 77.00 Kč Technologie montáže - základy Technologie montáže - základy 88.00 Kč Termodynamika vlhkého vzduchu Termodynamika vlhkého vzduchu 245.00 Kč Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje 178.00 Kč Termomechanika a mechanika tekutin Termomechanika a mechanika tekutin 77.00 Kč Jaderná energetika Jaderná energetika 126.00 Kč