Roušky a filtry prosím poptávejte na těchto stránkách: https://www.rouskystulkou.org/.

Textbooks

Barvení textilií I. Barvení textilií I. 151.00 Kč Metznerbund Metznerbund 800.00 Kč Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii - 1. díl Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii - 1. díl 77.00 Kč Elektronika Elektronika 169.00 Kč Základy humánní geografie 1 - Geografie obyvatelstva a sídel Základy humánní geografie 1 - Geografie obyvatelstva a sídel 150.00 Kč Anatomie pro bakaláře I Anatomie pro bakaláře I 139.00 Kč Jak na digitální marketingovou strategii firmy Jak na digitální marketingovou strategii firmy 222.00 Kč Polovodičové spínače pro výkonovou elektroniku Polovodičové spínače pro výkonovou elektroniku 123.00 Kč Barvení textilií II. Barvení textilií II. 157.00 Kč Anatomie pro bakaláře II. Anatomie pro bakaláře II. 131.00 Kč Nízké lanové překážky - multimediální příručka Nízké lanové překážky - multimediální příručka 91.00 Kč Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii - 2. díl Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii - 2. díl 80.00 Kč Základy humánní geografie 2 - Ekonomická geografie Základy humánní geografie 2 - Ekonomická geografie 136.00 Kč Makroekonomie I - repetitorium a praktikum Makroekonomie I - repetitorium a praktikum 215.00 Kč Vyb. matem. aparát pro modelování fyzikálních polí Vyb. matem. aparát pro modelování fyzikálních polí 188.00 Kč Bezpečnost elek. zařízení ve zdravotnictví Bezpečnost elek. zařízení ve zdravotnictví 69.00 Kč Kůže,usně,kožešiny a kožené výrobky - Tex.zbožíz. Kůže,usně,kožešiny a kožené výrobky - Tex.zbožíz. 109.00 Kč Textilní zbožíznalství - Galanterie Textilní zbožíznalství - Galanterie 21.00 Kč Počítačem podporované konstruování - 3. část - CAD technologie v inovačním inženýrství Počítačem podporované konstruování - 3. část - CAD technologie v inovačním inženýrství 99.00 Kč Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale 306.00 Kč Kapitoly z penologie.Úvod do teorie trestu a trest Kapitoly z penologie.Úvod do teorie trestu a trest 69.00 Kč Historie ošetřovatelství a medicíny 1.díl Historie ošetřovatelství a medicíny 1.díl 98.00 Kč Integrovaný systém managementu pro výuku Integrovaný systém managementu pro výuku 87.00 Kč Mikroekonomie II. Mikroekonomie II. 188.00 Kč Textilní zbožíznalství - Pleteniny Textilní zbožíznalství - Pleteniny 24.00 Kč Teorie slévání - 1. díl Teorie slévání - 1. díl 87.00 Kč Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale 306.00 Kč Kapitoly z penologie.Teor.a pr. zach.s věz.II.d. Kapitoly z penologie.Teor.a pr. zach.s věz.II.d. 88.00 Kč Co je dobré vědět o psaní diplomové či disert. prá Co je dobré vědět o psaní diplomové či disert. prá 22.00 Kč Softwarové nástroje spolehlivosti Softwarové nástroje spolehlivosti 99.00 Kč Textilní zbožíznalství - Kůže, usně, kožešiny a kožené výrobky Textilní zbožíznalství - Kůže, usně, kožešiny a kožené výrobky 52.00 Kč Teorie slévání - 2. díl Teorie slévání - 2. díl 91.00 Kč Videoučebnice signalizací rozhodčích ve volejbale Videoučebnice signalizací rozhodčích ve volejbale 306.00 Kč Kapitoly z penologie.Negativní vědy.III.d. Kapitoly z penologie.Negativní vědy.III.d. 78.00 Kč Ekonomika spolehlivosti a rizika Ekonomika spolehlivosti a rizika 129.00 Kč Vybrané aspekty rekreologie Vybrané aspekty rekreologie 158.00 Kč Ekonomie I pro neekonomické studijní programy Ekonomie I pro neekonomické studijní programy 152.00 Kč Pletení Pletení 79.00 Kč Pletařské, proplétací a splétací stroje - 1. část Pletařské, proplétací a splétací stroje - 1. část 102.00 Kč Geometrie pro techniky MODUL - 0 Geometrie pro techniky MODUL - 0 31.00 Kč Pletařské, proplétací a splétací stroje - 2.část Pletařské, proplétací a splétací stroje - 2.část 179.00 Kč KNITTING,STITCH-BOWDING AND BRAIDING ?. KNITTING,STITCH-BOWDING AND BRAIDING ?. 291.00 Kč Teorie ošetřovatelství:Skripta pro bak.stud.ob. Teorie ošetřovatelství:Skripta pro bak.stud.ob. 105.00 Kč Předení II. Předení II. 73.00 Kč Integrální kalkul F1 Integrální kalkul F1 50.00 Kč Technické dodací podmínky výrobku Technické dodací podmínky výrobku 63.00 Kč Geometrie pro techniky MODUL - 1 Geometrie pro techniky MODUL - 1 29.00 Kč Zušlechťování textílií Zušlechťování textílií 96.00 Kč Klinická transfuziologie pro všeobecné sestry Klinická transfuziologie pro všeobecné sestry 198.00 Kč Stanislav Vydra - Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt Stanislav Vydra - Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt 263.00 Kč Kapitoly z elementární geometrie I. Kapitoly z elementární geometrie I. 36.00 Kč Typologie pletenin - názvoslovný katalog Typologie pletenin - názvoslovný katalog 336.00 Kč Průmyslový marketing Průmyslový marketing 95.00 Kč Kapitoly z elementární geometrie II. Kapitoly z elementární geometrie II. 35.00 Kč Typologie tkanin - textilní zbožíznalství Typologie tkanin - textilní zbožíznalství 91.00 Kč Technologie II. - 2. část (Zpracování plastů) Technologie II. - 2. část (Zpracování plastů) 62.00 Kč Kulturní historie Kulturní historie 85.00 Kč Potiskování textílií-Návody na cvičení Potiskování textílií-Návody na cvičení 54.00 Kč Cestovní ruch v Libereckém kraji Cestovní ruch v Libereckém kraji 99.00 Kč Kapitoly z elementární aritmetiky II. Kapitoly z elementární aritmetiky II. 53.00 Kč Technologie II. - 1. část (Tváření kovů) Technologie II. - 1. část (Tváření kovů) 52.00 Kč Chemicko-textilní rozbory Chemicko-textilní rozbory 104.00 Kč Spotřebitelské chování pro kombinované studium Spotřebitelské chování pro kombinované studium 81.00 Kč Louskáček 1 - Difer. počet funkcí jedné proměnné Louskáček 1 - Difer. počet funkcí jedné proměnné 50.00 Kč Mechanika tekutin 1 - Hydrostatika Mechanika tekutin 1 - Hydrostatika 75.00 Kč Mechanika tekutin 2 Hydrodynamika Mechanika tekutin 2 Hydrodynamika 97.00 Kč LOUSKÁČEK 2 - Integr. poč. fcí jed. reál. proměnné LOUSKÁČEK 2 - Integr. poč. fcí jed. reál. proměnné 75.00 Kč Structural theory of fibrous assemblies and yarns - Part 1 Structural theory of fibrous assemblies and yarns - Part 1 147.00 Kč Textilní chemie - Návody na cvičení Textilní chemie - Návody na cvičení 53.00 Kč Příklady z účetnictví (základy) Příklady z účetnictví (základy) 98.00 Kč Louskáček 3 - Číselné a funkční řady Louskáček 3 - Číselné a funkční řady 177.00 Kč Textilana v datech, obrazech a dokumentech Textilana v datech, obrazech a dokumentech 458.00 Kč Edukace žáků s problém.chov.,poruch.adapt.chování Edukace žáků s problém.chov.,poruch.adapt.chování 85.00 Kč Strategický marketing pro kom. stud. Strategický marketing pro kom. stud. 98.00 Kč Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky 72.00 Kč Základy sociolgie,filosofie a etiky pro pom.profes Základy sociolgie,filosofie a etiky pro pom.profes 126.00 Kč Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu 98.00 Kč Úvod do managementu I. vyprodáno Úvod do managementu I. 150.00 Kč Vybrané statě z vozidlových spalovacích motorů Vybrané statě z vozidlových spalovacích motorů 150.00 Kč Mezi.ob. a vybrané hosp.parametry čl.z.EU a ESVO Mezi.ob. a vybrané hosp.parametry čl.z.EU a ESVO 207.00 Kč Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech 208.00 Kč Mezinárodní marketing Mezinárodní marketing 115.00 Kč Přiváděcí soustava automatických montážních systémů Přiváděcí soustava automatických montážních systémů 125.00 Kč AEREAS AEREAS 460.00 Kč Úvod do ekonomie - Praktikum Úvod do ekonomie - Praktikum 140.00 Kč bez předmětu bez předmětu 360.00 Kč Fyziologie člověka - učební texty Fyziologie člověka - učební texty 263.00 Kč Tělo a čas Tělo a čas 125.00 Kč Základy účetnictví podnikatelských subjektů Základy účetnictví podnikatelských subjektů 214.00 Kč Prostředky automat.montáže(druhy a dopravníky) Prostředky automat.montáže(druhy a dopravníky) 54.00 Kč Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech 272.00 Kč Ekonomie I Ekonomie I 210.00 Kč Geografie české republiky Geografie české republiky 137.00 Kč Problematika gender v sociální práci Problematika gender v sociální práci 147.00 Kč Flow in Nozzles and Diffusers Flow in Nozzles and Diffusers 97.00 Kč Úvod do hydrogeochemie Úvod do hydrogeochemie 60.00 Kč Komparativní speciální pedagogika Komparativní speciální pedagogika 82.00 Kč Základy práce s programem Statgraphics Centurion 18 Základy práce s programem Statgraphics Centurion 18 166.00 Kč Mechanika I. (Statika) Mechanika I. (Statika) 169.00 Kč Hospodářská politika Hospodářská politika 105.00 Kč 12 scénářů (Dram.etudy pro žáky ZŠ) 12 scénářů (Dram.etudy pro žáky ZŠ) 103.00 Kč Kombinatorika v primární škole Kombinatorika v primární škole 214.00 Kč Řečová výchova pro žáky s MP a poruch.aut.spektra Řečová výchova pro žáky s MP a poruch.aut.spektra 58.00 Kč Odborná praxe a supervize Odborná praxe a supervize 103.00 Kč Sbírka příkladů ke stud před zam. na píst.spal. mo Sbírka příkladů ke stud před zam. na píst.spal. mo 142.00 Kč Montážní autooperátory Montážní autooperátory 97.00 Kč Ochrana živ.prostředí pro učitele ZŠ Ochrana živ.prostředí pro učitele ZŠ 52.00 Kč Realizace průřez.témat dramaticko-výchov.metodami Realizace průřez.témat dramaticko-výchov.metodami 105.00 Kč Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech 125.00 Kč Zdvihací stroje Zdvihací stroje 125.00 Kč Vybrané kapitoly ze soc.gerontologie Vybrané kapitoly ze soc.gerontologie 115.00 Kč Základy mechaniky kontinua Základy mechaniky kontinua 193.00 Kč Literatura mě baví (stud.text se soubor.prac.listů Literatura mě baví (stud.text se soubor.prac.listů 105.00 Kč FLS  stručně FLS stručně 50.00 Kč Metodika popisu prům.dat pomocí frakt.geometrie Metodika popisu prům.dat pomocí frakt.geometrie 311.00 Kč Ozubená kola a soukolí - Lícování a pevnostní výpočet Ozubená kola a soukolí - Lícování a pevnostní výpočet 102.00 Kč Obráběcí přípravky Obráběcí přípravky 200.00 Kč Skupinová dynamika a práce se školní třídou Skupinová dynamika a práce se školní třídou 79.00 Kč Reedukce a kompenzace.Dyslexie,dysgrafie,dysortogr Reedukce a kompenzace.Dyslexie,dysgrafie,dysortogr 128.00 Kč Tvařitelnost slitin hliníku Tvařitelnost slitin hliníku 144.00 Kč Úvod do výroby komponent skleněnné bižuterie Úvod do výroby komponent skleněnné bižuterie 92.00 Kč Úvod do keramické tvorby Úvod do keramické tvorby 46.00 Kč Teorie svařování a pájení II-Speciální metody svař Teorie svařování a pájení II-Speciální metody svař 132.00 Kč Fenomenologie zdraví a nemoci Fenomenologie zdraví a nemoci 106.00 Kč Základy filosofického myšlení Základy filosofického myšlení 93.00 Kč Výběr materiálových norem Výběr materiálových norem 48.00 Kč Základy hudební nauky Základy hudební nauky 95.00 Kč Dynamická manipulace s plochým sklem Dynamická manipulace s plochým sklem 403.00 Kč Didaktika geografie I. Didaktika geografie I. 114.00 Kč Vybrané technologie povrchových úprav Vybrané technologie povrchových úprav 170.00 Kč Obyčejné (lineární) difer.rovnice a jejich systémy Obyčejné (lineární) difer.rovnice a jejich systémy 110.00 Kč Spec. poruchy učení a chov.v inkluz.prostředí ZŠ Spec. poruchy učení a chov.v inkluz.prostředí ZŠ 68.00 Kč Alternativní a augmentativní komunikace Alternativní a augmentativní komunikace 144.00 Kč Edukace žáků s mentál. postiž.a poruch.aut.spektra Edukace žáků s mentál. postiž.a poruch.aut.spektra 77.00 Kč Metoda SOL-GEL Metoda SOL-GEL 54.00 Kč Efektivní komunikace v pomáhajících profesích Efektivní komunikace v pomáhajících profesích 76.00 Kč Didaktika hudební výchovy na 1.stupni Didaktika hudební výchovy na 1.stupni 164.00 Kč Stručný úvod do základů metodologie Stručný úvod do základů metodologie 33.00 Kč Technologie montáže - základy Technologie montáže - základy 88.00 Kč Termodynamika vlhkého vzduchu Termodynamika vlhkého vzduchu 245.00 Kč Filosofická a pedagogická antropologie Filosofická a pedagogická antropologie 59.00 Kč Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje 178.00 Kč Termomechanika a mechanika tekutin Termomechanika a mechanika tekutin 77.00 Kč Sociální dovednosti u žáků s poruch.autistického.. Sociální dovednosti u žáků s poruch.autistického.. 92.00 Kč Jaderná energetika Jaderná energetika 126.00 Kč Speciálně pedagogické metody využitelné v logopedické i speciálně pedagogické praxi Speciálně pedagogické metody využitelné v logopedické i speciálně pedagogické praxi 136.00 Kč Biomechanika lyžařského oblouku-fáze oblouku Biomechanika lyžařského oblouku-fáze oblouku 81.00 Kč Teorie sociální práce II Teorie sociální práce II 136.00 Kč Landeskunde Deutschland Landeskunde Deutschland 61.00 Kč Principy morality Principy morality 77.00 Kč Vybr.kap.z problematiky specifických poruch učení Vybr.kap.z problematiky specifických poruch učení 158.00 Kč Příklady a úlohy z chemie Příklady a úlohy z chemie 41.00 Kč Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice 76.00 Kč Vývoj.psych.pro obor spec.ped.-Vychovatelství Vývoj.psych.pro obor spec.ped.-Vychovatelství 111.00 Kč Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku 135.00 Kč ADD/ADHD v kontextu poruch chování ADD/ADHD v kontextu poruch chování 118.00 Kč Nástin vybraných problémů viktimologie Nástin vybraných problémů viktimologie 79.00 Kč Matematika II b - Číselné, funkční a mocninné řady Matematika II b - Číselné, funkční a mocninné řady 28.00 Kč Geometrie pro techniky - modul 3 (Sbírka úloh) Geometrie pro techniky - modul 3 (Sbírka úloh) 50.00 Kč Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL 102.00 Kč Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 1. díl Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 1. díl 89.00 Kč Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 2. díl Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 2. díl 93.00 Kč Psychopatologie pro sociální pracovníky - II. díl Psychopatologie pro sociální pracovníky - II. díl 85.00 Kč Diferenciální kalkul F1 Diferenciální kalkul F1 38.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy X/2009 Fontes Nissae - Prameny Nisy X/2009 160.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy XI/2010 Fontes Nissae - Prameny Nisy XI/2010 162.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy XII/2011 Fontes Nissae - Prameny Nisy XII/2011 156.00 Kč Nástin vybraných problémů forenzní psychologie - II. díl Nástin vybraných problémů forenzní psychologie - II. díl 69.00 Kč Úvod do filosofie Úvod do filosofie 44.00 Kč