Nové reklamní předměty si můžete přijít prohlédnout a zakoupit do Prodejny TUL v budově F. Objednávat můžete zde: Technická univerzita v Liberci - Schools United (kraloveskoly.cz)

Omezený provoz prodejny skript:  V termínu od 11. 7. 2024 do 19. 7. 2024 bude prodejna skript otevřená pouze do 14 hodin.  A od 22. 7. 2024 do 24. 7. 2024  bude na prodejně skript zavřeno. Znovu otvřeno s běžnou otevírací dobou bude 25. 7. 2024

FP

Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii - 1. díl Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii - 1. díl 77.00 Kč Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii - 2. díl Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii - 2. díl 80.00 Kč Kapitoly z penologie.Úvod do teorie trestu a trest Kapitoly z penologie.Úvod do teorie trestu a trest 69.00 Kč Kapitoly z penologie.Teor.a pr. zach.s věz.II.d. Kapitoly z penologie.Teor.a pr. zach.s věz.II.d. 88.00 Kč Kapitoly z penologie.Negativní vědy.III.d. Kapitoly z penologie.Negativní vědy.III.d. 78.00 Kč Geometrie pro techniky MODUL - 0 Geometrie pro techniky MODUL - 0 31.00 Kč Geometrie pro techniky MODUL - 1 Geometrie pro techniky MODUL - 1 29.00 Kč Kapitoly z elementární geometrie I. Kapitoly z elementární geometrie I. 36.00 Kč Kapitoly z elementární geometrie II. Kapitoly z elementární geometrie II. 35.00 Kč Kapitoly z elementární aritmetiky II. Kapitoly z elementární aritmetiky II. 53.00 Kč Louskáček 1 - Difer. počet funkcí jedné proměnné Louskáček 1 - Difer. počet funkcí jedné proměnné 50.00 Kč LOUSKÁČEK 2 - Integr. poč. fcí jed. reál. proměnné vyprodáno LOUSKÁČEK 2 - Integr. poč. fcí jed. reál. proměnné 75.00 Kč Louskáček 3 - Číselné a funkční řady Louskáček 3 - Číselné a funkční řady 177.00 Kč Edukace žáků s problém.chov.,poruch.adapt.chování vyprodáno Edukace žáků s problém.chov.,poruch.adapt.chování 85.00 Kč Základy sociolgie,filosofie a etiky pro pom.profes Základy sociolgie,filosofie a etiky pro pom.profes 126.00 Kč Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech 208.00 Kč Tělo a čas Tělo a čas 125.00 Kč Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech 272.00 Kč Problematika gender v sociální práci Problematika gender v sociální práci 147.00 Kč Komparativní speciální pedagogika Komparativní speciální pedagogika 82.00 Kč 12 scénářů (Dram.etudy pro žáky ZŠ) 12 scénářů (Dram.etudy pro žáky ZŠ) 103.00 Kč Kombinatorika v primární škole vyprodáno Kombinatorika v primární škole 214.00 Kč Řečová výchova pro žáky s MP a poruch.aut.spektra Řečová výchova pro žáky s MP a poruch.aut.spektra 58.00 Kč Odborná praxe a supervize Odborná praxe a supervize 103.00 Kč Ochrana živ.prostředí pro učitele ZŠ Ochrana živ.prostředí pro učitele ZŠ 52.00 Kč Realizace průřez.témat dramaticko-výchov.metodami Realizace průřez.témat dramaticko-výchov.metodami 105.00 Kč Vybrané kapitoly ze soc.gerontologie Vybrané kapitoly ze soc.gerontologie 115.00 Kč Literatura mě baví (stud.text se soubor.prac.listů Literatura mě baví (stud.text se soubor.prac.listů 105.00 Kč FLS  stručně FLS stručně 50.00 Kč Skupinová dynamika a práce se školní třídou Skupinová dynamika a práce se školní třídou 79.00 Kč Reedukce a kompenzace.Dyslexie,dysgrafie,dysortogr Reedukce a kompenzace.Dyslexie,dysgrafie,dysortogr 128.00 Kč Úvod do keramické tvorby Úvod do keramické tvorby 46.00 Kč Fenomenologie zdraví a nemoci Fenomenologie zdraví a nemoci 106.00 Kč Základy filosofického myšlení Základy filosofického myšlení 93.00 Kč Základy hudební nauky vyprodáno Základy hudební nauky 95.00 Kč Didaktika geografie I. vyprodáno Didaktika geografie I. 114.00 Kč Obyčejné (lineární) difer.rovnice a jejich systémy Obyčejné (lineární) difer.rovnice a jejich systémy 110.00 Kč Spec. poruchy učení a chov.v inkluz.prostředí ZŠ Spec. poruchy učení a chov.v inkluz.prostředí ZŠ 68.00 Kč Alternativní a augmentativní komunikace Alternativní a augmentativní komunikace 144.00 Kč Edukace žáků s mentál. postiž.a poruch.aut.spektra Edukace žáků s mentál. postiž.a poruch.aut.spektra 77.00 Kč Efektivní komunikace v pomáhajících profesích Efektivní komunikace v pomáhajících profesích 76.00 Kč Didaktika hudební výchovy na 1.stupni Didaktika hudební výchovy na 1.stupni 164.00 Kč Stručný úvod do základů metodologie Stručný úvod do základů metodologie 33.00 Kč Filosofická a pedagogická antropologie Filosofická a pedagogická antropologie 59.00 Kč Sociální dovednosti u žáků s poruch.autistického.. vyprodáno Sociální dovednosti u žáků s poruch.autistického.. 92.00 Kč Biomechanika lyžařského oblouku-fáze oblouku Biomechanika lyžařského oblouku-fáze oblouku 81.00 Kč Teorie sociální práce II Teorie sociální práce II 136.00 Kč Landeskunde Deutschland Landeskunde Deutschland 61.00 Kč Principy morality Principy morality 77.00 Kč Příklady a úlohy z chemie Příklady a úlohy z chemie 41.00 Kč Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice 76.00 Kč Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku 135.00 Kč ADD/ADHD v kontextu poruch chování ADD/ADHD v kontextu poruch chování 118.00 Kč Nástin vybraných problémů viktimologie Nástin vybraných problémů viktimologie 79.00 Kč Matematika II b - Číselné, funkční a mocninné řady Matematika II b - Číselné, funkční a mocninné řady 28.00 Kč Geometrie pro techniky - modul 3 (Sbírka úloh) Geometrie pro techniky - modul 3 (Sbírka úloh) 50.00 Kč Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL 102.00 Kč Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 1. díl Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 1. díl 89.00 Kč Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 2. díl Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby - 2. díl 93.00 Kč Psychopatologie pro sociální pracovníky - II. díl Psychopatologie pro sociální pracovníky - II. díl 85.00 Kč Diferenciální kalkul F1 Diferenciální kalkul F1 38.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy X/2009 vyprodáno Fontes Nissae - Prameny Nisy X/2009 160.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy XI/2010 vyprodáno Fontes Nissae - Prameny Nisy XI/2010 162.00 Kč Fontes Nissae - Prameny Nisy XII/2011 vyprodáno Fontes Nissae - Prameny Nisy XII/2011 156.00 Kč Nástin vybraných problémů forenzní psychologie - II. díl Nástin vybraných problémů forenzní psychologie - II. díl 69.00 Kč Úvod do filosofie Úvod do filosofie 44.00 Kč