XIV. Vědecká konference FZS TUL

Conference » XIV. Vědecká konference FZS TUL

Registrací na konferenci souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

Registrací na konferenci souhlasíte s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály.